Philadelphská brigáda.

The High Water Mark: The Angle (Úhel)

 Vnitřní pole obklopené shlukem stromů, kde proslula "Philadelphská brigáda", regimenty naverbované ve městě Philadelphii a okolí, pod vedením brig. generála Alexandera Webba. Webb, absolvent West Pointu a bývalý instruktor ve škole prožil své první válečné zážitky jako štábní důstojník. Později ho přidělili vést brigádu po bývalém veliteli, který byl zatčen a poslán do vazby chvíli po začátku severního tažení. Webb byl ještě neznámý mnoha svým důstojníkům a mužům. Tito veteráni z Philadelphie neviděli vyrovnané řady šedě-oděných postav, přicházející k nim od Emmitsburgské silnice. Za nízkou kamennou zdí, se nacházel "The Angle"(úhel), Webbovi muži se zvedli a zahájili palbu z pušek do obličejů Pickettových mužů. Vojín Anthony Mcdermott ze 69. Pennsylvanské pěchoty viděl, "Naše přední linie zahájila součastně palbu a zpustošila jejich první rady, které byly ve zmatku. Oni se ale rychle zpamatovali a opětovali na nás palbu." Jako když se žene vichr, konfederanti se propracovali vpřed a hnali se k Úhlu. Stovky jich padlo při federální palbě, zatímco ti v zadních pozicích pokračovali dál. Jižané opětovali palbu, nabíjeli a zaměřovali zbraně, zatímco běželi svahem nahoru ke zdi. Nadporučík Cushing ze svých dvou posledních děl střílel do formací konfedrantů, dokud nebyl zabit a tyto zbraně opuštěny. Tam někde v davu byl ještě pořád generál Garnett, stále na koňském hřbetě a podporoval své muže k útoku.

 U zdi byly dva větší Webbovy regimenty, 69. a 71. z Pennsylvánie. Jeho dva poslední regimenty, 72. a 106. z Pennsylvanie byly na zadní straně Hřbitovního hřbetu. Webb později poslal těmto regimentům rozkaz k přemístění, jakmile se Pickettovy jižané přibližovali k Úhlu. "Nepřítel postupoval pevně k plotu," pozoroval Webb, " a zahnal část dobrovolníků z 71. Pennsylvanského regimentu." Vojáci tohoto regimentu běželi bez rozmyslu zpátky k 72. regimentu, který právě přicházel na hřbet. Smíchané regimenty pak společně zahájili palbu z pušek do Úhlu, jenže poté bylo obtížné rozeznat vlastní vojáky od nepřítele, kvůli hustému kouři, který zahalil bitevní pole. Webb jel do předních řad 72. regimentu v pokusu nařídit jim zaútočit, ale ne všichni mohli reagovat na jeho příkazy z důvodu ohromného hluku způsobeným střelbou. O chvíli později se jižané dostali přes zeď. "Generál Armistead přeskočil plot pravděpodobně se stovkou svých vojáků a s několika válečnými zástavami," hlásil Webb . "72. regimentu Pennsylvanských dobrovolníků bylo nařízeno držet vrchol hřbetu a rozvinout se přibližně čtyřicet kroků od nepřátelské linie. 69. a většina 71. regimentu z Pennsylvánie se dokonce nepřítel dostal do zad a narušil tak jejich pozice.

 Konfedranti se shromáďili podél kamenné zdi před federálními pozicemi. Virgiňané od Garnettovy brigády se míchali s vojáky Pettigrewovy divize, která byla přechodně zablokovaná bouří palby z pušek od Philadelphské brigády. Regimenty byly beznadějně smíchané a jaký koliv postup byl ztracen. Generál Lewis Armistead si protlačil cestu davem se zdvihlou šavlí s nabodnutým kloboukem. Mezitím vojáci dosáhli zídky. Ačkoli všichni byli zaměstnáni palbou do Webbových mužů, nikdo se přesto dál nedostal. "Nemůžeme tady zůstat. Dáme jim chladnou ocel, chlapci!" křičel Armistead. Poté přeskočil zeď, následovaný hrstkou svých vojáků. Stále více mužů se přidávalo. Hnali se přes hustý kouř. Armistead položil ruku na opuštěné dělo, když se najednou zkácel, zasažený přes paži kulkou z minie. Několik jižanu co čelili palbě se shlukli kolem padlého generála a Úhel se naplnil červenými válečnými zástavami, vzdorně vlajícími nad opuštěnými federálními zbraněmi. Přibližně 200 konfederantu se přesunulo k mlází stromů, odkud stříleli do zadních řad regimentů Unie, kteří ještě držely kamennou zeď. Federální vojska bez rozmyslu zaútočila od malého lesíka na formace konfederantů. Vojáci zblízka vypálili ze zbraní a bajonety bodali do velkého množství pohybujících se těl přes stromy, kouř a prach. Nastala nejkritičtější chvíle bitvy; to byl "The High Water Mark".

 Přes smíšené rozkazy byli brzy jižanští vojáci bez vedení, jak stále víc a víc důstojníků bylo zabito nebo zraněno. Shromážděni u zdi jich mnoho vzhlíželo k zadním pozicím, jestli dorazily slíbené posily, které však nikdy nepřišly. Jižně od Úhlu dva regimenty od Vermontu se přesunuly před linii Unie a pálili do boku konfederantů. Kolem zdi se nacházela brigáda generála Kempera a několik přežívajících od zbytku divize. Důstojníci se zoufale pokoušeli shromáždit své muže pro postavení obrany, ale nebylo žádného úniku z devastující federální střelby. Jižané běželi nebo padali k zemi, aby se schovali před smrtícími salvami. Přes stále hustou střelby se začali muži vracet po dvou nebo po třech zpátky k Emmitsburgské silnici. Někteří šli, jiní klusali, zatímco velké množství mužů zachváceni panikou, běželi tak rychle, jak jen je mohly jejich nohy nést. Vojáci 72. regimentů cítící, že konfederanti jsou těsně pře zlomením, začali křičet "vypalte salvu", najednou začaly do Úhlu střílet Cushingovy zbraně. Konfederanti, kteří nemohl utéct, odhodili své zbraně a zvedli ruce. Ti kdo vydrželi bojovat byli nemilosrdně biti mušketami a pěstmi. Střelba zmlkla tak rychle jak začala. Pickettův útok se nezdařil. Po boji vojáci Unie obklíčili jak živé, tak umírající u přední strany zdi. Vlajky, šavle, pušky a pistole byly předhozeny vítezům. Velké množství mrtvých a zraněných leželo v centru bitevního pole, kde padli při útoku. V Úhlu v místě Cushingovy baterie byl zmatek. Dělové koule se povalovaly všude kolem a skupiny mrtvých koní byli ještě zapřaženi do rozbitých muničních vozíků. Mrtví a zranění muži leželi různě u stromů, v křovinách a na volném poli.

 Všichni tři Pickettovy generálové byl pohřešováni, stejně jako většina z jeho plukovníků. Generálové Gibbon a Webb byli vážně zranění, stejně jako generál Hancock, který byl zasažen ve chvíli, kdy dával rozkazy Vermontským vojákům, před jejich útokem na křídlo Pickettových vojsk. Kulka prošla hruškou jeho sedla a zasáhla jej do slabiny, rovněž do rány zanesla hřebík, který roztrhl tepnu. Rychle jednající pobočníci použili na generálovu nohu škrtidlo, zatímco on diktoval hlášení pro generála Meadea o odražení konfederantů. Přidal "Oni musí být hodně chudí na munici, protože jsem byl postřelen hřebíkem za 10 centu." Hancock se nakonec zotavil ze svého zranění, ale trvalé následky ho obtěžovaly po celý zbytek života.

 Divokost těchto dlouhých minut prožitých uvnitř oblasti známé jako The Angle (úhel) si jde dnes jen těžko představit. Cushingovy kanony jsou umístění jen pár metru od High Water Mark. Kousek u zdi jsou památníky tři Webbových regimentů, které zde odrazili Garnettovy a Armisteadovy vojáky - němé pomátky hrůz, co se staly na tomto místě toho odpoledne.

07.08.2011 04:10:08
emiel

Líbí se Vám vzhled těchto stránek?

Rozhodně Ano (14 | 67%)
Možná ano (2 | 9%)
Nevim (0 | 0%)
Asi ne (1 | 5%)
Rozhodně ne (4 | 19%)

Jaký díl série Hitman je podle vás nejlepší?

Hitman Codename 47 (2 | 22%)
Hitman Contracts (1 | 11%)
Hitman Blood Money (1 | 11%)
Hitman Absolution (5 | 56%)
Americká občanská válka - Gettysburg 1863

Americká občanská válka - Gettysburg 1863

Americká občanská válka - Gettysburg 1863


http://emiel1.blog.cz


 

Pistole

Pistole

Provětrávač lebečních dutin
Vše najdete tady
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one