Gettysburgský vojenský národní hřbitov

Uctění padlých

Tento národ nebude už nikdy stejný po Gettysburgu

 Jeden z prvních opravdově “národních” hřbitovů je Vojenský národní hřbitov, umístěný a přilehlý k Evergreenskému hřbitovu na jižním okraji Gettysburgu. Věnování pro hřbitov v Gettysburgu 19. listopadu 1863 od prezidenta Abrahama Lincolna je nejvíc známá a ctěná řeč. Pozemek hřbitova byl vybrán kvůli jeho malebné přírodě jižních hor západně od Gettysburgu a také proto, že to bylo důležité postavení na federální linii během bitvy. Památníky, ukazovatelé regimentů Unie a děla baterií umístěná na hřbitově, připomenou návštěvníkům, že hřbitov je také část bitevního pole. Úhrnem 3,512 vojáků Unie bylo po bitvě pohřbeno na pozemku hřbitova. U 979 vojáků je neznámé jejich jméno nebo jednotka. Vojenský národní hřbitov byl převeden pod federalní vedení brzy po jeho dokončení. Poté byl spravován oddělením války Spojených státu, dokuď se z něho v  roce 1933 nestala státní rezervace s vlastní správou. Dnes je na hřbitově pohřbeno 6,000 lidí + pohřby padlých od všech pozdějších amerických válek.

 Jak se obě armády vzdálily od Gettysburgu, obyvatelé Adamsova kraje byli šokovaní, když viděli tisíce hrobů rozptýlených ve dvorech, polích a zahradách, obklopující Gettysburg. Přibližně 6,000 mrtvých vojáku Unie a Konfederace bylo pohřbeno rovnou na bitevním poli. Smrtelně ranění lidé, kteří zemřeli v polních lazaretech, byli stále více a více pohřbíváni do dočasným hrobů, vykopaných blízko zemědělských staveb a domovů. Mnoho z pohřbů obzvláště ty na bitevním poli byl hotový ve spěchu. Těžké deště přes červenec vyplavovaly kyprou půdu a odkrývaly rozkládající se těla. Stávalo se běžnou podívanou, že zbytky rukou, nohou nebo hlav se volně povalovaly na zemi. Rovněž hnilobný zápach se rozprostíral jako oblak nad celou krajinou. Nikdy dříve nebyla populace Adamsova kraje tak postižená válkou a neměla tolik zkušený se smrtí a utrpením jako teď.

 Hrozný stav hřbitovů inspiroval gettysburgského obyvatele Davida McConaughyho, podniknout nějakou akci. Gettysburgský právník a redaktor novin vášnivě argumentoval, že obránci hodnot Unie by měli mít pořádný, počestný hrob a ne špatně označené mělké hroby, rozptýlené v polích farem a ohradách. Měl by se udělat hřbitov, kde mrtvý vojáci Unie budou odpočívat v míru. Jejich hroby budou chráněny a jejich oběti uctívány. David Wills, další gettysburgský právník věřil, že hřbitov Unie bude mít národní hodnotnou podporu a ačkoli mluvil s McConaughy o plánech, jejich různé filozofiie na vzhledu hřbitova, umístění a finance, postupně mezi nimi rozdmýchal konflikt. Pro krátký čas to vypadalo, že jaký koliv nový projekt hřbitova je odsouzen k nezdaru pro nedostatky. Mezitím se zapojilo společenství Pennsylvanie a Wills se stal primárním agentem nového hřbitova u Gettysburgu. Frustrovaný McConaughy upustil od svého návrh hřbitova, ale odmítl se vzdát své myšlenky konzervování celého bitevního pole jako památku na mrtvé vojáky Unie a armádu ve které sloužili. Po půl roce založil první organizaci, chránicí část krajiny bitevního pole, která se nakonec stala Gettysburgským národním vojenským parkem.

 David Wills použil své politické konexe při návštěvě Pennsylvanského guvernéra Andrewa Curtina a představil mu svůj plán formálního hřbitova, založeného na bitevním poli. Curtin byl velmi zaujatý projektem a upřímností Willse. Guvernér navštívil Gettysburg brzy po bitvě. Byl také mezi těmi, kteří spatřili v jákých hrozných podmínkách bylo postarano o tisíce zraněných vojáků  v kostelech, soukromých domovech a zemědělských stavbách. Při pohledu na lidské ostatky v mělkých hrobech, natolik znechutilo guvernéra, že po návratu do Harrisburgu uvažoval, co by se mohlo udělát pro lidi z Adamsova kraje. Zároveň také jak se pustit do tohoto obrovského problému s takovým množstvím dočasných hřbitovů. Curtin slíbil svoji úplnou podporu k návrhu Willse s přivlastněním státních fondů na zakoupení pozemku a proces přemístění ostatků do nového hřbitova. Tak měl vzniknout Vojenský národní hřbitov.

 Krajinářský architekt William Saunders byl najat, aby navrhl hřbitov, umístěný na pozemku koupeném na západní straně hřbitovního kopce. Wills pracoval neúnavně se Saundersem a agenty poslané z Pennsylvanie, New Yorku a jiných federálních států, kteří měli prověřit projekt hřbitova a zprávu o pořádném rozestavení hrobu zesnulých. Brzy po tom co byl hřbitov založen, začaly pohřby. Wills organizoval zasvědcovací obřad hřbitova, plánovaný na začátek října toho roku. Pozvání byla poslána ke známým hodnostářům. Taktéž všem možným organizacím a také panu Edwardu Everettovi, nadšenému odboráři a řečníkovi,. To on by byl uvádějícím mluvčím. Everett navrhl datum ceremonie. Byl nucen posunout termín o jeden měsíc tak, aby měl čas si připravit svoji řeč pro tuto důležitou příležitost. Proto bez dalších komplikací uzavřel s Willsem dohodu. Téměř jako dodatečný nápad, bylo pozvání posláno i k prezidentu Abrahamu Lincolnovi, zúčastnit se obřadu a možná poskytnout “nemnoho případných připomínek”. Poněkud k překvapení Willse a jeho kolegů, prezident souhlasil, že přijede. Věnování pro hřbitov bylo ústy prezidenta Lincolna obdrženo 19. listopadu 1863 přímo na místě.

 Vojenský národní hřbitov byl kompletně dokončen v roce 1869, po instalaci ukazovatelů hrobu, kamenných chodníků a vojenského kulturního památníku, který stojí ve středu hřbitova. Ačkoli mrtvým vojákům Unie byla věnována veškerá péče, mrtví konfederanti nadále zůstávali v rozptýlených polních hřbitovech a místech mobilních lazaretů, včetně dočasného hřbitova, kde byla Lettermanova táborová obecní nemocnice. Znepokojeny poskytnou svým synům spořádaný pohřeb, zabezpečila nadace společnosti pro památníky v několika jižních státech státní peníze a dary, k přemístění mrtvých vojáků konfederace zpět k jejich domovům. První hledání mrtvých komfederačních vojáků začalo v roce 1872, vykonavaným Samuelem Weaverem, který se důvěrně spojil s Gettysburgským národním hřbitovem. Pozorně hledal a označoval hroby konfederantu. Pozůstatky pak byly poslány železnicí ke hřbitovům v Savannah, Charleston, a Raleigh. Když státní organizace od Georgie, severní a Jižní Karolíny splnili tento úkol, kooperativní úsilí se zaměřilo s podobnou organizací na Virginii. Zbývající pozůstatky měly být poslány k Hollywoodskému hřbitovu v Richmondu ve Virginie, kde k tomu byla ustanovena zvláštní sekce. Specificky pro tento účel. Rakve s pozůstatky, některé obsahovaly někdy až pět těl, byly dávany do hrobu v určeném označení jak dorazily. Tato akce byla dokončena v roce 1877.

 Dnes je Vojenský národní hřbitov jednou z nejvíce ceněnou a navštěvovanou částí v Gettysburgském národním vojenském parku. Ve středu hřbitova stojí Vojenský národní památník, postavený v roce 1896 jako národní památník utrpení. Mramorová socha okolo základny monumetu, vytesaná známým sochařem Randolphem Rogersem, reprezentuje čtyři kapitoly času – historii, válku, mír a hojnost. Na památníku je postava Libertya, který drží meč v jedné ruce a věnec míru v druhé. Reprezentuje tak neustálý boj za svobodu. Také je na národním hřbitově new yorkský státní památník. Je tady umístěný, protože nejvíce vojáků ze státu New York bylo mrtvých a raněných během tohoto tažení. Právě oni měli největší ztráty u Gettysburg. Tento tyčící se pomník, jeden z nejvyšších v parku, stojí v severním konci hřbitova a je zdobený s reliéfy bronzu, které líčí jisté jevy z bitvy. Symboly pro každý armádní sbor v Armádě Potomac také zdobí památník, který byl zasvěcen 2. července 1893. S velkými formalitami to zahrnovalo mnoho veteránů z bitvy, včetně bývalého generála Daniela Sicklese.

 Návštěvníci hřbitova najdou dva jedinečné památníky včetně Lincolnova řečnického památníku, který připomíná jeho gettysburgské oslovení. Odhalený v lednu roku 1912, má připomínat slavnou řeč prezidenta Abrahama Lincolna. Památník nese udivující podobu prezidenta, vytesaným Henry K. Bush-Brownem, který také tesal tři jezdecké památníky. Hned uvnitř severní brány hřbitova je bronzová socha generálmajora John F. Reynoldse, který byl zabit hned první den bitvy u Gettysburgu. Generál Reynolds má tři památníky věnované své vzpomínce - tato socha na hřbitově, ukazovatel na místě, kde byl zabit 1. července 1863, a jezdecká socha na 30. silnici, západně od Gettysburgu. Také je na hřbitově památník 1. Minnesotské pěchoty umístěný uvnitř Minnesotské parcely. Je to jeden z nejčastěji navštěvovaných památníků, postavených u Gettysburgu. Byl zde umístěný ještě předtím, něž byl hřbitov formálně dokončen v roce 1869.

 Mezi čestnými pohřbenými vojáky je kapitán William A. Miller 3. Pennsylvania kavalérie. Kapitán Miller, který zemřel v roce 1919, dostal kongresové vyznamenání cti za statečnost v akci u Gettysburgu. Je pohřben ve vnější ležící části národního hřbitova.

 Také je pohřbený na hřbitově plukovník Charles Collis, bývalý velitel 114. Pennsylvania pěchoty, také známý jak “Collis' Zouaves”. Ačkoli plukovník Collis nebyl se svým regimentem u Gettysburg, zamiloval se do bitevního pole a vžil se do této oblasti natolik, že si zde postavil letní chatu, kterou nazýval “Reda Patche”. Dům ještě dodnes stojí na západním bulváru Konfederace.

12.08.2011 22:38:34
emiel

Líbí se Vám vzhled těchto stránek?

Rozhodně Ano (14 | 67%)
Možná ano (2 | 9%)
Nevim (0 | 0%)
Asi ne (1 | 5%)
Rozhodně ne (4 | 19%)

Jaký díl série Hitman je podle vás nejlepší?

Hitman Codename 47 (2 | 22%)
Hitman Contracts (1 | 11%)
Hitman Blood Money (1 | 11%)
Hitman Absolution (5 | 56%)
Americká občanská válka - Gettysburg 1863

Americká občanská válka - Gettysburg 1863

Americká občanská válka - Gettysburg 1863


http://emiel1.blog.cz


 

Pistole

Pistole

Provětrávač lebečních dutin
Vše najdete tady
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one